Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING VAN KROLOWA 

1. Krolowa handelt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.
2. VERZAMELDE GEGEVENS EN DOELEINDEN VERWERKING
Krolowa verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van klanten voor de hieronder genoemde doeleinden.
 2-1  Persoonsgegevens worden tijdelijk alleen verzameld voor het uitvoeren van een overeenkomst zodat het bestelde product aan de juiste persoon en op het gewenste adres kan worden verzonden. 
2-2 Om uw bestellingen af te handelen en u te informeren over het verloop daarvan
2-3 Om met u te communiceren waaronder het verzenden van berichten
2-4 Krolowa maakt gebruik van cookies voor optimalisatie van de pagina
3. VERSTREKKING GEGEVENS AAN DERDEN
Krolowa verstrekt alleen gegevens aan derde indien zij daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving of daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen belangen.
4. BEVEILIGING
Er zijn versleutelingsmaatregelen ter voorkoming van toegang tot gegevens  door onbevoegde derden.
Gebruikersdata worden opgeslagen op locaties die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. 
Voor medewerkers die toegang hebben tot de klanten data hebben geheimhoudingsplicht.
5. BEWAARTERMIJNEN
Krolowa bewaart persoonsgegevens in overeenstemming met de wet niet langer dan noodzakelijk en worden allen gebruikt voor de doeleinden zoals aangeven onder punt 2, verzamelde gegevens en doeleinden verwerking.6. CONTACT
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Krolowa
E-mail: info@krolowa.nl 
BTW nummer: NL113814732
KVK nummer : 14101364
 

2. VERZAMELDE GEGEVENS EN DOELEINDEN VERWERKING